Siirt İnovasyon Merkezi Projesi ve Hayal Et STEM İle İnşa Et Projesi Kurs Başvurusu Başlamıştır.

1. Başvuru Süreci

–          Başvuru Adresi: Başvurular yalnızca siirtinovasyonmerkezi.com web sitesinde yer alan Başvurular sekmesi altında bulunan başvuru formu aracılığıyla alınır.

–          Başvuru Tarihleri ve İlanı: Başvurular 21.02.2024 -25.02.2024 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 27.02.2024 tarihinde siirtinivasyonmerkezi.com adresi üzerinden ilan edilecektir.

–          Başvuru Formu: Başvuru formunda bireyler kişisel bilgilerini, eğitim durumlarını belirtmelidir.

–          Kurs Süreleri: Kurslar 45 saat olacaktır. Kurslar Halk Eğitim Merkezi üzerinden açılacak olup kurs sonunda öğrencilere kurs bitirme belgesi verilecektir. Her öğrenci sadece 1 kursa başvurabilecektir. 

–          Kurslar Hafta içi ve hafta sonu yapılacaktır. Kurslar lise ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir. söz konusu kursların bilgileri formda yer almaktadır.

– 3D Tasarım Kursu 12 kişi

– Kodlama ve Stem Eğitimi Kursu 13 kişiden oluşacaktır. 

Kurs Başlama Tarihleri:

Hafta Sonu Kursları: 02.03.2024

Hafta İçi Kursları: 06.03.2024

2. Kayıt Koşulları

–          Kimlik Doğrulama: Seçilen bireyler, kayıt sırasında geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisini sunmalıdır.

–          Eğitim Bilgileri: Seçilen öğrencilerin mevcut eğitim durumlarına dair öğrenci belgesini 27-29.02.2024 tarihleri arasında elden teslim etmeleri gerekmektedir.

–          Değerlendirme Süreci: Seçimler başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

Her kurs için ilk başvuran 13 öğrenci kursa katılmaya hak kazanacaktır. 

3. Evrak ve Belgeler

–          Evrak Teslimi: Seçilen öğrencilerin, gerekli evrakları belirlenen süre içinde Siirt Sosyal Yaşam ve İnovasyon Merkezine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

–          Veli İzni:18 yaş altı bireyler kayıt esnasında siirtinovasyonmerkezi.com adresinde Belgeler sekmesinde yer alan Kurs veli izin belgesinin imzalı halini elden teslim etmek zorundadır.

–          Kayıt İptali: Yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda kayıt iptal edilir.

Kayıt Esnasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Öğrenci Belgesi

3-      18 Yaş Altı Bireyler İçin “Kurs Veli İzin Formu”

(siirtinovasyonmerkezi.com adresi Belgeler sekmesi altında bulunmaktadır.)

Başvuru Formu için tıklayınız.

Scroll to Top